Reklamní předměty a legislativa

Podle §25 odst. 1 písm. t) ZDP musí reklamní a propagační předmět splňovat tyto náležitosti:

je opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele předmětu, nebo
je opatřen názvem propagovaného zboží nebo služby,
hodnota bez DPH nepřesahuje 500 Kč,
není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně (tichým vínem se rozumí víno, které není vínem šumivým).

Přejít nahoru